Algemene voorwaarden Prima Relatiegeschenken

 

Betalingsvoorwaarden

1. Bij direct bestellen is er een keuze voor betaling via Ideal of op factuur. Na ontvangst van de levering kan er een nafacturering/debitering volgen vanwege onder/overlevering van de wettelijk toegestane 10% bij bedrukte artikelen. Nafacturering dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Debitering geschiedt binnen enkele dagen na levering van de goederen.
 

2. Voor alle overige orders geldt betaling op factuur met eventuele vooruitbetaling. Voor factuurbetaling geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Vooruitbetaling dient per omgaande te worden voldaan.
 

* Voor orders tot en met 1000 euro geldt betaling op factuur.
 

* Voor orders boven 1000 euro geldt: 50% vooruitbetaling, 50% na ontvangst goederen.
 

* Voor orders boven 3000 euro geldt: 70% vooruitbetaling, 30% na ontvangst goederen.
 

* Voor orders boven 5000 euro geldt: 90% vooruitbetaling, 10% na ontvangst goederen.


IN OVERLEG KAN VAN DEZE BETALINGSVOORWAARDEN WORDEN AFGEWEKEN.
 

In verband met over/onderlevering kan een nafacturering/debitering volgen.


Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 

Leveringsvoorwaarden

1. Levering geschiedt vanaf fabriek. De goederen kunnen niet afgeleverd worden op beursstands en particuliere adressen. De order wordt afgeleverd op het in de orderbevestiging vermelde afleveradres.
 

2. Levering geschiedt franco vanaf ordergrootte van 200 euro exclusief BTW. Voor de waddeneilanden geldt een toeslag.
 

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper dient voor ontvangst aanwezig te zijn en te tekenen. Wanneer koper niet aanwezig is zal doorgaans een 2e aanbieding plaatsvinden. Eventuele extra kosten na een 2e aanbieding worden koper in rekening gebracht.
 

4. Een eventuele termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. PrimaRelatiegeschenken of de fabriek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (Stakingen, calamiteiten, ongevallen etc). Een indicatieve levertermijn gaat in, en wordt geteld in werkdagen, nadat er een akkoord op de digitale drukproef is gegeven. Bij spoedleveringen zullen de afgesproken dagen door de fabriek in acht worden genomen. Ook dan kunnen wij nimmer en op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (koeriersstaking o.i.d.). Koper behoudt de plicht de artikelen af te nemen. Tenzij de levertijd onbillijk is heeft koper nimmer het recht de order te annuleren. De levertijd zal naar alle redelijkheid worden opgeschort.
 

5. PrimaRelatiegeschenken is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Extra kosten voor deelleveringen zullen nimmer ten laste komen van de koper. Wanneer nodig geacht kunnen deellevering afzonderlijk van elkaar worden gefactureerd.
 

6. Wettelijk is vastgesteld dat het geleverde aantal om druktechnische redenen maximaal 10% mag afwijken van het door koper bestelde aantal. Er kan derhalve sprake zijn van een onder- dan wel overlevering van 10%. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd. Bij de optie direct bestellen kan er derhalve sprake zijn van na

Contactformulier